Servisní služby

Revize a opravy elektrických zařízení

 • povinnost provádět revize el. zařízení upravuje norma ČSN 331600 ed. 2
 • cílem zákona o provádění revizí je bezpečnost elektrického zařízení
 • při nedodržení zákonu jsou ukládány vysoké pokuty
 • při škodné události požadují pojišťovny doklad o provedené revizi, při nesplnění zákonných podmínek dochází ke krácení pojistného plnění
 • pravidelné kontroly zabraňují poškození majetku a nehodám způsobeným vadným el. zařízení
 • kontrolujeme všechna el. zařízení stanovená zákonnou normou (Jedná se např. o el. nářadí, spotřebiče, hromosvody, el. stroje apod.)

Revize zahrnuje:

 • prohlídka, ověření parametrů, funkčnosti, označení zařízení potřebným štítkem, vyhotovení protokolu dokládající provedenou revizi

Revize a opravy plynových zařízení

 • povinnost provádět kontroly a revize plyn. zařízení je stanovena řadou vyhlášek a předpisů dle umístění plynového zařízení
 • kontroly provádíme na základě osvědčení o odborné způsobilosti
 • provozní revize veškerého plynového zařízení se provádí nejméně 1× za 3 roky
 • kontroly zařízení se provádí 1× za rok
 • kontrolujeme zařízení stanovená vyhláškou (Jedná se např. o zařízení pro rozvod plynu, domovní plynovody, průmyslové plynovody, spotřebiče s výkonem pod 50 kW, kotle s výkonem 50 kW a více atd.)
 • v případě potřeby zajistíme i opravy plynových zařízení

Revize zahrnuje:

 • prohlídka, ověření parametrů, funkčnosti, označení zařízení potřebným štítkem, vyhotovení protokolu dokládající provedenou revizi

Revize zařízení provádíme na základě osvědčení. Případné poruchy zařízení opravíme.

KONTAKTUJTE nás

Pokud máte zájem o naše služby nebo máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat

BRYVECASTA s.r.o.

E-mail: info@bryvecasta.cz
Povozovna: Nový Tuzex, Bauerova 10, Brno 603 00
Sídlo firmy: Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc
IČ: 24762695, DIČ: CZ24762695

Kontaktní osoby

Bc. Zdeněk Joukl, jednatel
Tel.: +420 603 518 532
E-mail: joukl@bryvecasta.cz

Jaroslav Jelínek, personalista
Tel.: +420 734 240 502
E-mail: personalista@bryvecasta.cz